Obchodní podmínky

THIS IS AN AGREEMENT BETWEEN YOU OR THE ENTITY THAT YOU REPRESENT (hereinafter “You” or “Your”) AND ZUTZU SOFTWARE(hereinafter “ZUTZU”) GOVERNING YOUR USE OF ZUTZU SOFTWARE (hereinafter “ZUTZU Service(s)”). Parts of this Agreement This Agreement consists of the following terms and conditions (hereinafter the “General Terms”) and terms and conditions, if any, specific to use of individual Services (hereinafter the “Service Specific Terms”). The General Terms and Service Specific Terms are collectively referred to as the “Terms”. In the event of a conflict between the General Terms and Service Specific Terms, the Service Specific Terms shall prevail. Přijetí podmínek You must be of legal age to enter into a binding agreement in order to accept the Terms. Pokud s Všeobecnými podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte žádnou z našich služeb. If you agree to the General Terms and do not agree to any Service Specific Terms, do not use the corresponding Service. You can accept the Terms by checking a checkbox or clicking on a button indicating your acceptance of the terms or by actually using the Services. Description of Service We provide an array of services for online collaboration and management. You may use the Services for your personal and business use or for internal business purpose in the organization that you represent. You may connect to the Services using any Internet browser supported by the Services. You are responsible for obtaining access to the Internet and the equipment’s necessary to use the Services. Obsah můžete vytvářet a upravovat pomocí Vašeho uživatelského účtu. Pokud se tak rozhodnete, můžete tento obsah publikovat a sdílet. Přihlašovací Povinnosti uživatelů Chcete-li získat přístup ke službám nebo je využívat, musíte se zaregistrovat k uživatelskému účtu poskytnutím všech požadovaných informací. Pokud zastupujete organizaci a chcete používat služby pro interní firemní použití, doporučujeme Vám a všem ostatním uživatelům z Vaší organizace, aby se zaregistrovali do uživatelských účtů poskytnutím svých firemních kontaktních informací. Zejména doporučujeme použít firemní e-mailovou adresu. Souhlasíte s tím, že: a) poskytujete pravdivé, přesné, aktuální a úplné informace o sobě na základě výzvy k registraci; a b) udržovat a neprodleně aktualizovat informace poskytované během registrace, aby byly pravdivé, přesné, aktuální a úplné. Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné, nebo pokud má ZUTZU důvodné podezření, že tyto informace jsou nepravdivé, nepřesné, zastaralé nebo neúplné, může ZUTZU ukončit Váš uživatelský účet a odmítnout současné nebo budoucí užívání jakékoli nebo všech služeb. Osobní informace a soukromí Osobní údaje, které poskytujete ZUTZU prostřednictvím Služby, se řídí Zásadami ochrany osobních údajů ZUTZU. Your election to use the Service indicates your acceptance of the terms of the ZUTZU Privacy Policy. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti Vašeho uživatelského jména, hesla a dalších citlivých informací. You are responsible for all activities that occur in your user account and you agree to inform us immediately of any unauthorized use of your user account by email to [email protected] We are not responsible for any loss or damage to you or to any third party incurred as a result of any unauthorized access and/or use of your user account, or otherwise. Communications from ZUTZU Služba může zahrnovat dané komunikace od ZUTZU, jako jsou servisní hlášení, administrativní zprávy a informační zpravodaje. You understand that these communications shall be considered part of using the Services. V rámci našich zásad, k poskytnutí Vám plného soukromí, nabízíme Vám také možnost odhlásit se od přijímání našich novinek. Nebudete se však moci odhlásit od přijímání servisních oznámení a správních zpráv. Soulad GDPR s údaji kandidátů ZUTZU don't take any responsibility for inserted data and validation of GDPR compliance, data contollers task it to make sure no GDPR violations accure in process of inserting data in database. If GDPR compliance settings is enabled to specific user, user is responsible for taking care of automated GDPR email consent gathering and future compliance. Pokud uživatel aktivoval nastavení GDPR, umožňuje automatickému e-mailovému systému poskytovaném ZUTZU zasílat automatické e-maily uchazečům, kteří mohou schválit formulář GDPR. Restrictions on Use In addition to all other terms and conditions of this Agreement, you shall not: (i) transfer or otherwise make available to any third party the Services; (ii) poskytovat jakoukoli službu založenou na Službách bez předchozího písemného souhlasu; (iii) use the third party links to sites without agreeing to their website terms & conditions; (iv) post links to third party sites or use their logo, company name, etc. without their prior written permission; or (v) use the Services for spamming and other illegal purposes. Spamming and Illegal Activities You agree to be solely responsible for the contents of your transmissions through the Services. You agree not to use the Services for illegal purposes or for the transmission of material that is unlawful, defamatory, harassing, libelous, invasive of another’s privacy, abusive, threatening, harmful, vulgar, pornographic, obscene, or is otherwise objectionable, offends religious sentiments, promotes racism, contains viruses, or that which infringes or may infringe intellectual property or other rights of another. You agree not to use the Services for the transmission of “junk mail”, “spam”, “chain letters”, “phishing” or unsolicited mass distribution of email. We reserve the right to terminate your access to the Services if there are reasonable grounds to believe that you have used the Services for any illegal or unauthorized activity. Inactive User Accounts Policy We reserve the right to terminate unpaid user accounts that are inactive for a continuous period of 120 days. In the event of such termination, all data associated with such user account will be deleted. We will provide you prior notice of such termination and backup of your data by email. The data deletion policy may be implemented with respect to any or all of the Services. Each Service will be considered an independent and separate service for the purpose of calculating the period of inactivity. In other words, activity in one of the Services is not sufficient to keep your user account in another Service active. In case of accounts with more than one user, if at least one of the users is active, the account will not be considered inactive. Data Ownership We respect your right to ownership of content created or stored by you. You own the content created or stored by you. Unless specifically permitted by you, your use of the Services does not grant ZUTZU the license to use, reproduce, adapt, modify, publish or distribute the content created by you or stored in your user account for ZUTZU’s commercial, marketing or any similar purpose. But you grant ZUTZU permission to access, copy, distribute, store, transmit, reformat, publicly display and publicly perform the content of your user account solely as required for the purpose of providing the Services to you. User Generated Content You may transmit or publish content created by you using any of the Services or otherwise. However, you shall be solely responsible for such content and the consequences of its transmission or publication. Veškerý zveřejněný obsah bude veřejně přístupný prostřednictvím internetu a může být prohledáván a indexován pomocí vyhledávačů. You are responsible for ensuring that you do not accidentally make any private content publicly available. Veškerý obsah, který můžete obdržet od ostatních uživatelů Služeb, je poskytován Vám a je pouze pro Vaše osobní použití a Vy souhlasíte s tím, že nebudete používat, kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, vysílat, zobrazovat, prodávat, licencovat nebo jinak využívat takový obsah, bez výslovného písemného souhlasu osoby, která vlastní práva na tento obsah. In the course of using any of the Services, if you come across any content with copyright notice(s) or any copy protection feature(s), you agree not to remove such copyright notice(s) or disable such copy protection feature(s) as the case may be. By making any copyrighted/copyrightable content available on any of the Services you affirm that you have the consent, authorization or permission, as the case may be from every person who may claim any rights in such content to make such content available in such manner. Further, by making any content available in the manner aforementioned, you expressly agree that ZUTZU will have the right to block access to or remove such content made available by you, if ZUTZU receives complaints concerning any illegality or infringement of third party rights in such content. By using any of the Services and transmitting or publishing any content using such Service, you expressly consent to determination of questions of illegality or infringement of third party rights in such content by the agent designated by ZUTZU for this purpose.For procedure relating to complaints of illegality or infringement of third party rights in content transmitted or published using the Services, click here. If you wish to protest any blocking or removal of content by ZUTZU, you may do so in the manner provided here. Ukázkové soubory a aplikace ZUTZU může poskytovat ukázkové soubory a aplikace za účelem prokázání efektivního využití služeb pro konkrétní účely. Informace obsažené v jakémkoliv vzorovém souboru jsou sestaveny z náhodných dat. ZUTZU neposkytuje žádnou záruku, ať výslovnou nebo předpokládanou, pokud jde o přesnost, užitečnost, úplnost nebo spolehlivost informací nebo ukázkových souborů a aplikací.x Disclaimer of Warranties YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT THE USE OF THE SERVICES IS AT YOUR SOLE RISK. THE SERVICES ARE PROVIDED ON AN AS-IS-AND-AS-AVAILABLE BASIS. ZUTZU EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. ZUTZU MAKES NO WARRANTY THAT THE SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR VIRUS FREE. USE OF ANY MATERIAL DOWNLOADED OR OBTAINED THROUGH THE USE OF THE SERVICES SHALL BE AT YOUR OWN DISCRETION AND RISK AND YOU WILL BE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM, MOBILE TELEPHONE, WIRELESS DEVICE OR DATA THAT RESULTS FROM THE USE OF THE SERVICES OR THE DOWNLOAD OF ANY SUCH MATERIAL. ŽÁDNÉ DOPORUČENÍ NEBO INFORMACE, PSANÉ NEBO ŘEČENÉ, ZÍSKANÉ OD ZUTZU, JEJÍCH ZAMĚSTNANCŮ NEBO ZÁSTUPCŮ NETVOŘÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V PODMÍNKÁCH. Limitation of Liability SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE ZUTZU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPOSKYTUJE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, NEPŘESNÉ, ZVLÁŠTNÍ, PUNITIVNÍ NEBO JINÉ ZTRÁTY NEBO POŠKOZENÍ, ZA ZTRÁTY OBCHODNÍCH ZISKŮ, OBCHODNÍ PŘERUŠENÍ, POČÍTAČOVÉ NEBEZPEČÍ, ZTRÁTY INFORMACÍ NEBO OSTATNÍ ZTRÁTY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB, AČKOLI ZUTZU ZÍSKALA INFORMACE O MOŽNOSTI TAKOVÉ ŠKODY. YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY DISPUTE WITH ZUTZU RELATED TO ANY OF THE SERVICES SHALL BE TERMINATION OF SUCH SERVICE. IN NO EVENT SHALL ZUTZU’S ENTIRE LIABILITY TO YOU IN RESPECT OF ANY SERVICE, WHETHER DIRECT OR INDIRECT, EXCEED THE FEES PAID BY YOU TOWARDS SUCH SERVICE. Indemnification You agree to indemnify and hold harmless ZUTZU, its officers, directors, employees, suppliers, and affiliates, from and against any losses, damages, fines and expenses (including attorney’s fees and costs) arising out of or relating to any claims that you have used the Services in violation of another party’s rights, in violation of any law, in violations of any provisions of the Terms, or any other claim related to your use of the Services, except where such use is authorized by ZUTZU. Arbitration Any controversy or claim arising out of or relating to the Terms shall be settled by binding arbitration in accordance with the commercial arbitration rules of the American Arbitration Association. Any such controversy or claim shall be arbitrated on an individual basis, and shall not be consolidated in any arbitration with any claim or controversy of any other party. The decision of the arbitrator shall be final and unappealable. The arbitration shall be conducted in California and judgment on the arbitration award may be entered into any court having jurisdiction thereof. Notwithstanding anything to the contrary, ZUTZU may at any time seek injunctions or other forms of equitable relief from any court of competent jurisdiction. Suspension and Termination We may suspend your user account or temporarily disable access to whole or part of any Service in the event of any suspected illegal activity, extended periods of inactivity or requests by law enforcement or other government agencies. Objections to suspension or disabling of user accounts should be made to [email protected] within thirty days of being notified about the suspension. We may terminate a suspended or disabled user account after thirty days. We will also terminate your user account on your request. In addition, we reserve the right to terminate your user account and deny the Services upon reasonable belief that you have violated the Terms and to terminate your access to any Beta Service in case of unexpected technical issues or discontinuation of the Beta Service. Ukončení uživatelského účtu bude zahrnovat odepření přístupu ke všem Službám, smazání informací na vašem uživatelském účtu, jako je Vaše e-mailová adresa a heslo, a celkové smazání všech dat ve Vašem uživatelském účtu. Máte právo požádat o úplné odstranění dat zasláním e-mailu s příslušnými informacemi na adresu: [email protected] END OF TERMS OF SERVICE If you have any questions or concerns regarding this agreement, please contact us at [email protected]