Employer

Co je to zaměstnavatel?
Zaměstnavatel je společnost nebo organizace, která zveřejňuje pracovní místa, o která se můžete ucházet. Zaměstnavatelem může být také náborová agentura, která dodává pracovníky klientům. Zutzu není zaměstnavatelem a smlouva se uzavírá pouze mezi kandidátem o práci a zaměstnavatelem.